Robust och stresstålig sort med hög skörd under olika förhållanden. Passar bra även för organisk odling.

Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigt
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Huvudsaklig användning: Matpotatis, ekologisk potatis.

Resistensegenskaperna: Resistent mot bladmögel och torrfläck. Ganska känslig mot brunröta. God nematodresistent (Ro1). Kräftimmun (D1).

Rekommenderad nivå av kvävegödsel:
Grova mineraljordar: 50-60 kg/ha
Mull- och torvjordar: 40-50 kg/ha