Siikli är en välkänt sommar- eller höstpotatis för hushållsbruk. Knölarna är avlånga, vackra. Fastkokande sort med mycket god kvalitet.

Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigt
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ursprung: Tyskland 1935, '?' x 'Juli'

Användningsegenskaperna: Tidig höstpotatis som passar bra för användning i storkök. Knölarna långovala med bra utseende. Bra kvalitet som matpotatis, fastkokande.

Odlingsegenskaperna: Ganska hög avkastning. Mottaglig för virussjukdomar, bladmögel och skorv. Kräftimmun

Rekommenderad nivå av kvävegödsel:
Grova mineraljordar: 50 - 55 kg/ha
Mull- och torvjordar: 40 - 45 kg/ha

Kaliumrekommendation: 180 - 220 kg/ha

 

spk-lajikeopas_se_siikli.pdf