Aeroponisk metod effektiverar produktionen

SPK har tagit i bruk en ny aeroponisk metod för produktion av utsädespotatis. Metoden som redan är i kommersiellt bruk kombinerar den senaste tekniken med traditionellt agrikunnande. Antalet knölar per växt ökar upp till tio gånger tack vare metoden jämfört med tidigare.

Kärnan i den aeroponiska metoden är att potatisens rötter växer i en mörk, seglad kammare i luften. Torv eller annat växtunderlag används inte. Rötterna besprutas med jämna mellanrum med en näringslösning vars sammansättning skräddarsys bland annat enligt sorten och växtskedet. Potatisens skaft däremot är i ljuset ovanför kammaren. Metoden kräver egen utrustning som möjliggör en noggrann justering och automatisering av besprutningen av näringslösningen samt bland annat ändring av belysningen.

Vi använder den aeroponiska metoden för en del av vår produktion av miniknölar. På det traditionella sättet producerar en potatisväxt 4-8 miniknölar efter att ha vuxit i torv 3-4 månader. Därefter plockas de alla på en gång. Aeroponisk produktion ökar mängden miniknölar till nästan hundra per potatisväxt.

Odlingsexperiment på friland visar att knölar som producerats med den aeroponiska metoden är av åtminstone samma kvalitet och lika livskraftiga som traditionellt producerade knölar. Antalet groddar per knöl är till och med större. Av den här orsaken verkar det som om förökningspotentialen för aeroponiska knölar i nästa skede är bättre än för traditionella knölar.

Tack vare den nya metoden kan nya, lovande potatissorter snabbare fås in på Finlands marknad från inhemska utsädesstammar och man blir mindre beroende av utländska stamutsäden.

SPKs utvecklingsprojekt har delfinansierats av Tekes Symbio-program.