Musica är en mycket högavkastande, godsmakande, fastkokande potatis med ett intensivt gul kött. Sorten är väl lämpad för skalning. Knölarna är vackert formade, ovala-långovala, släta och jämnt stora.

Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigt
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ursprung: Holland: 'CMK 93-042-005' x 'Lady Christl'

Sortrepresentant i Finland: Suomen siemenperunakeskus Oy

Användningsegenskaperna: Högavkastande, fastkokande, välsmakande matpotatis med starkt gult kött. Välformade, ovala-långovala, släta, jämnstora knölar. Passar bra för skalning.

Odlingsegenskaperna: En medelsen sort med mycket hög avkastning. Tidigare än Nicola. God resistens mot virussjukdomar. Nematodresistent (Ro1,2,3, Pa2). Ganska kort groningsvila.

Rekommenderad nivå av kvävegödsel:
Grova mineraljordar: 40 - 50 kg/ha
Mull- och torvjordar: 30 - 40 kg/ha

Kaliumrekommendation: 160 - 180 kg/ha

musica_esittely_qr-sv.pdf