Bladmögelresistent, fastkokande matpotatissort - utmärkt för organisk odling. Knölarna är rundovala med grunda ögon och ljusgult kött. Stärkelsehalten är låg. Passar bra för skalning och beredd mat.

Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigt
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Huvudsaklig användning: Skalning, portionspotatis, ekologisk potatis.

Odlingsegenskaperna: Medelsen sort med en god stresstolerans och tolerans mot stött. En låg mängd kväve är en förutsättning för tillräcklig torrsubstanshalt och skalbildning. En kort groningsvila bör beaktas under lagring.

Resistensegenskaperna: Mycket resistent mot bladmögel, resistent också mot brunröta. God resistens mot YNTN-viruset. Ganska motståndskraftig mot potatisskorv. Nematodresistent (Ro1). Kräftimmun (D1). Mottaglig för Fusarium. Metributsin-produkter rekommenderas inte efter uppkomsten.

Rekommenderad nivå av kvävegödsel:
Grova mineraljordar: 25-40 kg/ha
Mull- och torvjordar: 25-30 kg/ha

Kaliumrekommendation: 180-220 kg/ha

https://www.meijerpotato.com/en/varieties/table-varieties/acoustic/

acoustic_esittely_qr-sv.pdf