Melody är en universalsort, med ljusgult kött - väl lämpad för skalning. Uniforma knölar med grunda ögon och vackert klart skal. Bra färg och form. Bra smak och konsistens. Fastkokande eller något mjölig. Nästan ingen mörkfärgning vid matlagning.

Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigt
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ursprung: Holland: 'WE 74-45' x 'W 72-22-496'

Sortrepresentant i Finland: Suomen siemenperunakeskus Oy

Användningsegenskaperna: Universal, lite mjölig matpotatissort. Passar också synnerligen bra till skalning. Jämnstora knölar med grunda ögon och vackert utseende. Bra färg och form. Bra smak och konsistens. Ingen risk för mörkfärgning efter kokning.

Odlingsegenskaperna: Hög avkastning. Bra motsåndskraft mot sjukdomar. Nematodresistent (Ro1,4). Kräftimmun. Ganska resistent mot skorv. Lång groningsvila - utmärkt hållbarhet. Tät plantering och låg kvävegödsling är viktiga för en lyckad skörd. Låt skörden mogna ordentligt!

Rekommenderad nivå av kvävegödsel:
Grova mineraljordar: 40 - 50 kg/ha
Mull- och torvjordar: 30 - 40 kg/ha

Kaliumrekommendation: 140 - 180 kg/ha

 

melody_esittely_qr-sv.pdf