Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigare
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ursprung: Holland: 'WE 74-45' x 'W 72-22-496'

Sortrepresentant i Finland: Suomen siemenperunakeskus Oy

Användningsegenskaperna: Universal, lite mjölig matpotatissort. Passar också synnerligen till skalning. Jämnstora knölar med grunda ögon och vackert utseende. Bra färg och form. Bra smak och konsistens. Ingen risk för mörkfärgning efter kokning.

Odlingsegenskaperna: Hög avkastning. Bra motsåndskraft mot sjukdomar. Nematodresistent (Ro1,4). Kräftimmun. Ganska resistent mot skorv. Lång groningsvila - utmärkt hållbarhet. Tät plantering och låg kvävegödsling är viktiga för en lyckad skörd. Låt skörden mogna ordentligt!

melody_esittely_qr-sv.pdf