Dunastar är en välsmakande matpotatis som även passar som bakad potatis. Den röda färgen sträcker sig också något under skal, kött är gul.

Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigt
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Huvudsaklig användning: Matpotatis, bakad potatis

Resistensegenskaperna: Ganska bra mot bladmögel och brunröta. Nematodresistent (Ro1)

Rekommenderad nivå av kvävegödsel:
Grova mineraljordar: 40-55 kg/ha
Mull- och torvjordar: 35-45 kg/ha