Utsädespotatisens härstamning

Produktionsmoment Utsädesklass
Rensning från sjukdomar  
Mikroförökning, miniknölproduktion i växthus Unionsklass PBTC
Produktion av stamutsäde på friland Unionsklass PB
Produktion av basutsäde Unionsklass S
Unionsklass SE
Unionsklass E
Produktion av certifierat utsäde Unionsklass A
Unionsklass B