Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigare
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ursprung: Holland: 'Agria' x 'W 72-22-496'

Sortrepresentant i Finland: Suomen siemenperunakeskus Oy

Användningsegenskaperna: En fastkokande matpotatissort, som passar bra för skalning och storkök. Ovala, jämnstora knölar med grunda ögon och vackert utseende. Bra smak och köttfärg. Jämn inre kvalitet hela lagringssäsongen. Ingen risk för mörkfärgning efter kokning.

Odlingsegenskaperna: Hög avkastning och hög knölantal. Motståndskraftig mot brunröta och virussjukdomar. Nematodresistent (Ro1).

lady_felicia_esittely_qr-sv.pdf