Lady Felicia är en ganska fastkokande potatissort som är perfekt för skalning och storkök. Bra färg och smak. Intern kvalitet förblir konstant under hela lagringsperioden. Ingen sockerbildning eller mörkfärgning.

Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigt
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ursprung: Holland: 'Agria' x 'W 72-22-496'

Sortrepresentant i Finland: Suomen siemenperunakeskus Oy

Användningsegenskaperna: En fastkokande matpotatissort, som passar bra för skalning och storkök. Ovala, jämnstora knölar med grunda ögon och vackert utseende. Bra smak och köttfärg. Jämn inre kvalitet hela lagringssäsongen. Ingen risk för mörkfärgning efter kokning.

Odlingsegenskaperna: Hög avkastning och hög knölantal. Motståndskraftig mot brunröta och virussjukdomar. Nematodresistent (Ro1).

Rekommenderad nivå av kvävegödsel:
Grova mineraljordar: 60 - 75 kg/ha
Mull- och torvjordar: 45 - 50 kg/ha

Kaliumrekommendation: 160 - 200 kg/ha

 

lady_felicia_esittely_qr-sv.pdf