Stressbeständig mat- och industripotatis - utmärkt också för organisk odling.

Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigt
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Huvudsaklig användning: Matpotatis, pommes frites, ekologisk potatis.

Resistensegenskaperna: Mycket resistent mot bladmögel, resistent också mot torrfläck. God Nematodresistent (Ro1). Kräftimmun (D1).

Rekommenderad nivå av kvävegödsel:
Grova mineraljordar: 50-70 kg/ha
Mull- och torvjordar: 45-55 kg/ha