Över 45 års erfarenhet

SPKs bolagsform var under de första decennierna ett statsägt bolag och fungerade i samband med Lantbrukets forskningscentral. I början av 1996 blev SPK ett självständigt statligt affärsdrivande verk. SPK omvandlades till sin nuvarande form som aktiebolag år 2002. Företagets alla ägare är inhemska. Vår största delägare är bolaget H.G. Vilper Oy som äger 51 procent av aktierna. Bolaget grundades av kontraktsodlare. Staten äger 22 procent, finska potatisindustrin 17 och MTK 10 procent. Vi sysselsätta 14 personer. Kontraktsodlare vi har 16.

Produktion på High Grade-område

Vårt företag har sitt kontor i Tyrnävä kommun som är känt för sin högklassiga växtproduktion. Vårt viktigaste produktionsområde omfattar Tyrnävä och Limingo kommuner. Området ligger inom en High Grade-kvalitetszon för högklassig produktion av utsädespotatis som godkänts av den Europeiska unionen. Därtill har vi produktion på noggrannt utvalda kontraktsgårdar runtom i Finland. Vårt mest centrala produktionsområde utmärks av att det lämpar sig sällsynt väl för produktion av högklassig utsädespotatis. Stenfria mojordar är fria från alla potatisens farliga skadegörare. Även andra potatissjukdomar är sällsynta i området. Närheten till havet samt jordmån som snabbt värms förlänger växtsäsongen och skyddar mot frost.