Rock är en ganska mjölig matpotatis, som är väl lämpad för t.ex. skalning, storkök och pommes frites. När det gäller användning, är Rock oftast en universalpotatis, dvs. lämplig för en gul påse. Vissa partier kan också vara mjöliga - lämpliga för en röd påse. Knölarna är ovala-rundovala med grunda ögon och ljusgult kött.

Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigt
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ursprung: Holland 2015,  'Ramos' x 'CMK93-042-005'

Sortrepresentant i Finland: Suomen siemenperunakeskus Oy

Användningsegenskaperna: Rock är mestadels en universalsort, lämplig för påsar med den gula färgkoden. Vissa partier kan också vara mjöliga och lämpliga för röda påsar. Knölarna är rundovala med grunda ögon och ljusgula kött.

Odlingsegenskaperna: Sorten är medelsen. Den mjöligaste kvaliteten uppnås genom att lyfta i september. Groningsvilan är relativt kort, och en kort väckning för 1–2 veckor är tillräcklig före planteringen. Grödan utvecklas snabbt. Rock har en ganska stor knölantal. Rekommenderat sättsavstånd enligt storleksklasserna är 25–30 cm. Vi rekommenderar normal eller något djupare plantering. Rock har en bred resistens mot potatisnematoder (Ro1, 2/3, Pa2) och är kräftimmun. Var försiktig med Senkor-herbiciden. Vi rekommenderar inte den maximala dosen av Senkor.

Rekommenderad nivå av kvävegödsel:
Grova mineraljordar: 70 - 85 kg/ha
Mull- och torvjordar: 55 - 70 kg/ha

Kaliumrekommendation: 200 - 240 kg/ha

 

rock_esittely_qr-sv.pdf