Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigare
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ursprung: Holland, 'Saturna' x 'PK 87-204-13'

Sortrepresentant i Finland: Suomen siemenperunakeskus Oy

Användningsegenskaperna: Lady Britta är en mångsidig, mjölig matpotatissort med god resistens mot mörkfärgning. Lämpar sig bra att användas till mos, portionspotatisprodukter och till fåvara för potatischips. Knölarna är rundovala med grunda ögon och kraftigt gult kött. Hög torrsubstanshalt. Utomordentlig lagringshållbarhet.

Odlingsegenskaperna: Medelsen sort, men tidigare än de flesta andra sorter med samma användingssyfte. Lady Britta är känslig för bladmögel, men har ganska god resistens mot brunröta och potatisskorv. Känslig för Y-NTN-viruset. Har inte haft problemer med stjälkbakterios. Lady Britta är inte särskilt känslig för filtsjuka.

lady_britta_esittely_qr-sv.pdf