Lady Britta är en mångsidig, mjölig potatissort med bra motstånd mot mörkfärgning. Hög torrsubstanshalt. Lämplig för potatismos, portionspotatis och potatischips. Sockerhalten förblir låg vid lagringen.

Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigt
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ursprung: Holland, 'Saturna' x 'PK 87-204-13'

Sortrepresentant i Finland: Suomen siemenperunakeskus Oy

Användningsegenskaperna: Lady Britta är en mångsidig, mjölig matpotatissort med god resistens mot mörkfärgning. Lämpar sig bra att användas till mos, portionspotatisprodukter och till fåvara för potatischips. Knölarna är rundovala med grunda ögon och kraftigt gult kött. Hög torrsubstanshalt. Utomordentlig lagringshållbarhet.

Odlingsegenskaperna: Medelsen sort, men tidigare än de flesta andra sorter med samma användingssyfte. Lady Britta är känslig för bladmögel, men har ganska god resistens mot brunröta och potatisskorv. Känslig för YNTN-viruset. Har inte haft problem med stjälkbakterios. Lady Britta är inte särskilt känslig för filtsjuka.

Rekommenderad nivå av kvävegödsel:
Grova mineraljordar: 65 - 75 kg/ha
Mull- och torvjordar: 55 - 65 kg/ha

Kaliumrekommendation: 180 - 220 kg/ha

 

lady_britta_esittely_qr-sv.pdf