Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigare
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ursprung: Holland, 'Agria' x 'KW 78-34-470'

Sortrepresentant i Finland: Suomen siemenperunakeskus Oy

Användningsegenskaperna: Mångsidigt användbar livsmedelsindustrisort - passar till fritering samt portionsrätter

Odlingsegenskaperna: Ganska resistent mot bladmögel. Nematodresistent. Kräftimmun.

lady_claire_esittely_qr-sv.pdf