Lady Claire är en mångsidig, mjölig mat- och industripotatis - väl lämpad till exempel som råvara för potatischips och olika portionspotatisprodukter. Sockerhalten förblir låg, vilket också minimerar mängden av akrylamid som genereras under bearbetningen.

Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigt
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ursprung: Holland, 'Agria' x 'KW 78-34-470'

Sortrepresentant i Finland: Suomen siemenperunakeskus Oy

Användningsegenskaperna: Mångsidigt användbar livsmedelsindustrisort - passar till fritering samt portionsrätter

Odlingsegenskaperna: Ganska resistent mot bladmögel. Nematodresistent. Kräftimmun.

Rekommenderad nivå av kvävegödsel:
Grova mineraljordar: 70 - 80 kg/ha
Mull- och torvjordar: 60 - 70 kg/ha

Kaliumrekommendation: 180 - 220 kg/ha

lady_claire_esittely_qr-sv.pdf