Över 30 sorter produceras

SPK är expert på olika potatissorter. Vi har en grundlig kännedom om våra egna sorter och deras egenskaper och vi hjälper våra kunder att välja den rätta sorten. Vi producerar över trettio sorter – från matpotatis till stärkelsepotatis och nypotatis till vinterpotatis.

Vi representerar sorter av de kända holländska utsädesföretagen Meijer Potato, Semagri och ZAP i Finland. Därtill producerar vi så kallade fria sorter, som vi även kan leverera utomlands utan begränsningar. Dessa sorter är Blue Congo, Nicola, Mandel (Puikula), Rosamunda och Sieglinde (Siikli).

Grundinformation om varje sort finns på dessa sidor. Mer omfattande information och beskrivningar av särskilda drag i odlingen av de enskilda sorterna finns i sortbroschyren (i pdf-format) som kan öppnas från sortens egen sida eller från materialsidan där alla broschyrerna finns på en plats.

Därtill kan man alltid ta kontakt med våra experter vid SPK.

(Det är särskilt viktigt att notera att många sorter är känsliga mot bekämpningsmedlet Senkor!)