Över 30 sorter produceras

SPK är expert på olika potatissorter. Vi har en grundlig kännedom om våra egna sorter och deras egenskaper och vi hjälper våra kunder att välja den rätta sorten. Vi producerar över trettio sorter – från matpotatis till stärkelsepotatis och nypotatis till vinterpotatis.

Vi representerar det kända holländska utsädesföretaget Meijers och Semagris sorter i Finland. Därtill har vi i direktförsäljning så kallade fria sorter.

Grundinformation om varje sort fås genom att klicka på knappen till vänster på denna sida. Mer omfattande information och beskrivningar av särskilda drag i odlingen av de enskilda sorterna finns i sortbroschyren (i pdf-format) som kan öppnas från sortens egen sida eller från materialsidan där alla broschyrerna finns på en plats.

Därtill kan man alltid ta kontakt med våra experter vid SPK.

(Det är särskilt viktigt att notera att många sorter är känsliga mot bekämpningsmedlet Senkor!)