Ett ledande finländskt utsädespotatisbolag

Finska Centralen för Utsädespotatis AB (SPK) är ett ledande finskt bolag som specialiserat sig på utsädespotatis. Vi ser till att potatisodlare alltid har tillgång till utsädespotatis av hög kvalitet – friskt, sortäkta och livskraftigt utsäde.

SPK är inte enbart känt för kvalitet utan också för sin expertis i olika sorter. Vi producerar över trettio olika förädlade potatissorter avsedda för olika bruk. Vi känner våra sorter in i minsta detalj och kan hjälpa till att välja precis den sort som är rätt med tanke på användningsändamålet, målsättningen och situationen.

Vårt bolag är helt finskägt. Våra kunder är privata potatisodlare, odlarringar, sortrepresentanter samt kontraktsodlare inom potatisindustrin runtom i Finland. Vi producerar årligen ungefär 13 miljoner kilogram potatis. Utsädespotatisens andel är ungefär 7-7,5 miljoner kilogram.

Det är viktigt för oss att vi är innovativa och föregångare. Därför genomför vi konstant forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med bland annat universitet och forskningsinstitutioner. Vi vill kvarhålla vår spetsposition inom branschen och erbjuda våra kunder allt bättre produkter och service.