Puikula är en gammal, mjölig potatissort vars smak utvecklas bäst under en lång dag i norr. Köttet är starkt gult i färg och sönderkokas lätt. Kvalitet och hållbarhet mycket bra. Producerad i Lappland, kan man använda marknadsföringsnamnet 'Lapin Puikula' .

Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigt
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ursprung: Sorten betraktas som lantsort från norra Finland, men man är inte riktig säker om dess ursprung. I Sverige kallas sorten 'Mandel'.

Sortrepresentant i Finland: SPK ansvarar för underhåll och produktion av stamutsädet i Finland.

Användningsegenskaperna: Sen, gammal lantsort som används som matpotatis. Knölarna avlånga och krokiga. Köttet gult, mjölig, kokar sönder lätt. Mycket bra kvalitet och lagringsegenskaper.

Odlingsegenskaperna: Med friskt utsäde ganska hög avkastning. Motaglig för bladmögel, potatiskräfta, nematoder samt virussjukdomar.

Rekommenderad nivå av kvävegödsel:
Grova mineraljordar: 50 - 60 kg/ha
Mull- och torvjordar: 40 - 50 kg/ha

Kaliumrekommendation: 180 - 220 kg/ha

 

spk-lajikeopas_se_puikula.pdf