Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigare
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ursprung: Holland, 2010, 'Franceline' x 'Cupido'

Sortrepresentant i Finland: Suomen siemenperunakeskus Oy

Användningsegenskaperna: Jazzy är en mångsidig delikatess-potatis, som är lämplig för minipotatis, ett brett spektrum av salladpotatis eller universalsort och färdiga portionsprodukter. Knölarna är små och långovala med ljusgult kött. Knölarna är snygga med bra färg och god smak. Snabb tillagningstid och en bra resistens mot mörkfärgning.

Odlingsegenskaperna: Jazzy har ett mycket stor knölantal och en enorm avkastningspotentiell. Knölarna är små och jämnstora, och är tåliga mot mekaniska skador. Herbiciden Senkor kan användas före uppkomst, men inte efter uppkomsten.

jazzy_esittely_qr-sv.pdf