Jazzy är en medeltidig sort med tunnt skal och ljusgult kött. Välsmakande sallads- eller universalsort. Knölarna är vackra, relativt små, ovala-långovala med grunda ögon. Kort kokningstid. God smak och konsistens.

Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigt
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ursprung: Holland, 2010, 'Franceline' x 'Cupido'

Sortrepresentant i Finland: Suomen siemenperunakeskus Oy

Användningsegenskaperna: Jazzy är en mångsidig delikatess-potatis, som är lämplig för minipotatis, ett brett spektrum av salladpotatis eller universalsort och färdiga portionsprodukter. Knölarna är små och långovala med ljusgult kött. Knölarna är snygga med bra färg och god smak. Snabb tillagningstid och en bra resistens mot mörkfärgning.

Odlingsegenskaperna: Jazzy har ett mycket stor knölantal och en enorm avkastningspotentiell. Knölarna är små och jämnstora, och är tåliga mot mekaniska skador. Herbiciden Senkor kan användas före uppkomsten, men inte efter uppkomsten.

Rekommenderad nivå av kvävegödsel (uppd. 28.4.-23):
Grova mineraljordar: 50 - 70 kg/ha
Mull- och torvjordar: 45 - 55 kg/ha

Kaliumrekommendation: 180 - 220 kg/ha

 

jazzy_esittely_qr-sv.pdf