Produktionen börjar i laboratoriet

Produktionen av en frisk utsädespotatis börjar med fullständigt friska provrörsväxter, som först odlas för uppförökning i laboratoriet, sedan i ett växthus och till sist på rena stamutsädesodlingar. Produktionsomloppet är allt som allt 4-5 år. Den utsädespotatis som säljs produceras av SPKs kontraktsodlare.
Utsädespotatisen lagras sedan antingen i SPKs centrallager eller i kontraktsodlarnas egna mindre lager. På våren sorteras, packas och levereras utsädet till kunderna. Den officiella kvalitetskontrollen av produktionen ansvarar Livsmedelsverket för. Den viktigaste faktorn vad gäller kvaliteten är dock odlarnas och SPKs mångsida egenkontroll.