Lady Rosetta är en medelsen, högavkastande sort med rött skal och runda knölar. Sorten används speciellt till chips. Lämplig även för potatismos och stärkelse. Knölstorleken är mycket enhetlig.

Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigt
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ursprung: Holland, 'Cardinal' x 'VTN 62-33-3'

Sortrepresentant i Finland: Suomen siemenperunakeskus Oy

Användningsegenskaperna: Lady Rosetta är en medelsen sort med runda knölar och rött skal, som speciellt används till mos och chips. Lämpar sig även för produktion av stärkelse. Sorten ger jämnstora knölar med hög avkastning. Sortens torrsubstanshalt är hög. Kan användas direkt från fältet.

Odlingsegenskaperna: Lady Rosetta uppnår en hög torrsubstanshalt och en låg sockerhalt redan i ett tidigt skede. Den kan således användas i potatisprocesserna genast i början av lagringsperioden. Lady Rosetta klarar bra av torka men drar nytta av bevattningen. Vid tidig upptagning är blastdödning nödvändig för att undvika mörkfärgning. God resistens mot virussjukdomar och ganska god mot skorv.Sorten är resistent mot nematoder (Ro1) och kräfta. Lady Rosetta är aningen känslig för filtsjuka.

Rekommenderad nivå av kvävegödsel:
Grova mineraljordar: 70 - 80 kg/ha
Mull- och torvjordar: 60 - 70 kg/ha

Kaliumrekommendation: 180 - 220 kg/ha