Kontrollerat utsäde har fördelar

Det lönar sig för potatisodlare att alltid i mån av möjlighet använda kontrollerat utsäde av god kvalitet för hela sitt produktionsområde. Det är hållbar utsädesskötsel, som ger odlare många olika ekonomiska och kvalitativa fördelar. Förmågan att producera skörd och kvaliteten på skörden är bättre för kontrollerat utsäde än icke kontrollerat. Därtill garanterar kontrollerad utsädespotatis bland annat att inga farliga växtskadegörare kommer med utsädet. Det möjliggör också en oavbruten kvalitetskedja, som ofta är ett viktigt försäljningsargument.

Andra fördelar som kontrollerad utsädespotatis ger är bland annat:

  • Hela produktionsområdet kan användas för försäljningsproduktion.
  • Ett separat åkerskifte för utsäde med egen produktionsteknik behövs inte.
  • Inget separat lagringsutrymme för utsäde eller sortering av utsädet behövs.
  • Utsädets kvalitet behöver inte testas av utomstående.
  • Utsädet uppfyller alltid de officiella kvalitetskraven.
  • En jämn efterfrågan på utsäde håller utsädets pris och utbud stabilt.
  • Genom långvarigt samarbete med ett utsädesföretag kan man se till att efterfrågade sorters utsäde finns tillgängligt och till ett billigare pris.
  • Många avtalspartners förutsätter felfri utsädeskötsel.
  • Utsädet kan levereras när det passar och packat i en form som passar den egna maskinkedjan.