Kontakt

Finska Centralen för Utsädespotatis AB

FO-nummer: 1773117-6
Nätfakturaadress: 003717731176
BIC-kod: OKOYFIHH

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@spk.fi, om inte annat nämns.

Kontor och laboratorier:

Leppiojantie 31 91800 Tyrnävä

Lager, utsädesleveranser:

Keskikyläntie 11 91800 Tyrnävä

 

Försäljning, kundservice:

Försäljningschef
Jani Klasila
Mobiltelefon: 040 5788 057

Försäljningssekreterare
Anne Parkkinen, försäljning och logistik
Mobiltelefon: 040 724 6064

Nelli Kauppi, försäljning och fakturering
Mobiltelefon: 050 4399 979

Kontraktodling och -produktion:

Utvecklingskoordinator
Anu Kankaala
Mobiltelefon: 044 5615 801

Underhåll:

Produktionschef
Jukka Pekka Palohuhta (förnamnet i E-postadressen är 'jp')
Mobiltelefon: 050 595 9902

Mikroförökning / Laboratoriet
Hilkka Ojanperä
Mobiltelefon: 044 561 5800

Miniknölproduktion / Växthus
Tuula Nurkkala
Mobiltelefon: 044 561 5700

SPK gård
Matti Niemelä
Mobiltelefon: 050 595 9901

Lagring, sortering, packning:

Lagerkoordinator
Mika Harju
Mobiltelefon: 0400 873 610

Lagerchef
Juho Räbinä
Mobiltelefon: 050 595 9908

Ekonomi och administration:

Verkställande direktör
Paula Ilola
Mobiltelefon: 040 718 4146

Ekonomisekreterare
Sirkka Inkilä
Mobiltelefon: 044 5615 802