Kontraktspackerier för Finska Centralen för Utsädespotatis AB

Du får fram en karta genom att klicka på packeriets namn.

SPK's eget lager
Keskikyläntie 11
91800 TYRNÄVÄ
Kontaktperson;  tfn 050-5959 908

Leskisen Pakkaamo
Kukkolantie 4
91800 Tyrnävä
Kontaktperson Jouko Leskinen tfn 045-512 60391

Maa-aitta (Pienpakkaukset) Hietatie 6
76850 NAARAJÄRVI
Kontaktperson Aki Nykänen tfn 0400-663456