Tidig, ganska mjölig sort, med ljusgult kött. En tidig sommar- och höstpotatis. Knölarna är rundovala och ögonen ganska grunda. Smakar gott från första till sista skörden.

Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigt
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ursprung: Finland, 'Hankkijan Timo' x 'Gloria'

Sortrepresentant: Suomen siemenperunakeskus Oy

Användningsegenskaperna: Mycket tidig, välsmakande primör- och färskpotatissort. Knölarna är mjöliga, rundovala, jämnstora med ljusgult kött och har grunda ögon. Passar bra också för sommar- och höstpotatis.

Odlingsegenskaperna: Sorten tål sättning till kall jord. Uppkommer snabbt. God resistens mot torka och skorv. Knölarna växer runt sättknölen på ganska långa stoloner. Efter uppkomsten är en noggrann kupning nödvändig för att undvika grönfärgning av knölarna. Jussi en kräftimmun och nematodresistent sort. Betning mot filtsjukan är nödvändig. Preliminära data visar att ogräsbekämpning med metribuzin (Senkor) är möjlig, men vi rekommenderar användning av en reducerad mängd.

Rekommenderad nivå av kvävegödsel:
Grova mineraljordar: 50 - 55 kg/ha
Mull- och torvjordar: 40 - 45 kg/ha

Kaliumrekommendation: 180 - 220 kg/ha

 

jussi_esittely_qr-sv.pdf