Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigare
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ursprung: Holland,  'Agria' x 'Hermes'

Sortrepresentant i Finland: Suomen siemenperunakeskus Oy

Användningsegenskaperna: Lady Amarilla är en ganska tidig sort med gult kött. Den passar utmärkt för produktion av pommes frites. Knölarna är ovala-långovala med grunda ögon. Sortens tidighet kombinerat med en utmärkt lagringshållmarhet gör att sorten kan användas i produktion nästan från början av säsongen till säsongens slut. Sockerhalten är låg. Torrsubstanshalten är jämnt hög.

Odlingsegenskaperna: Ganska tidig sort som trivs bra på alla jordarter, som i allmänhet passar för potatisodling. Kräftimmun. Medelmåttig resistens för virus.  Groningsvilan är relativt lång - god hållbarhet i lagret. Behöver en ganska lång förgroning.

lady_amarilla_esittely_qr-sv.pdf