Medelsen mat- och industripotatis. Ganska mjölig universalsort. Jämnt låg sockerhalt - väl lämpad för t.ex. produktion av pommes frites.

Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigt
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ursprung: Holland 2010,  'CMK 93-042-005' x 'Fontane'

Sortrepresentant i Finland: Suomen siemenperunakeskus Oy

Användningsegenskaperna: Lady Anna är en högavkastande pommes frites sort, som också är lämplig för skalerier och storkök. Lady Anna är en ganska mjölig sort som har lång-ovala knölar med grunda ögon och ljust gult kött. God resistens mot mörkfärgning.

Odlingsegenskaperna: Sorten är ganska sen. Den mest mjöliga kvaliteten uppnås genom att lyfta i september. Blasten är snabb i utveckling. Groningsvilan är måttlig, och en kort förgroning (1-2 veckor i 10 - + 12 °C) räcker. Lady Anna har ganska låg knölantal. Rekommenderat sättsavstånd för matpotatis är 23–28 cm - för pommes frites mindre tät.

Lady Anna formar nya knölar främst under sättknölen. Därför skall planteringsdjupheten vara lägre än normalt. Du skall inte plantera för djupt eller i marken som är för kall! Lady Anna har god motståndskraft mot sjukdomar och en bred resistens mot nematoder (Ro1, Ro2,3, Pa2). Senkor och andra herbicider med metributsin är också lämpliga för Lady Anna, när de används enligt anvisningarna.

Rekommenderad nivå av kvävegödsel:
Grova mineraljordar: 55 - 70 kg/ha
Mull- och torvjordar: 45 - 55 kg/ha

Kaliumrekommendation: 180 - 220 kg/ha

 

lady_anna_esittely_qr.pdf