Lady Alicia är en stark, mångsidig, mjölig nyhetsort för alla ändamål som kräver hög torrsubstanshalt. Sorten passar bra för portions-, mos- och ugnspotatis, samt utmärkt för chips. Sockerhalten förblir låg även vid en lång lagring.

Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigt
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Huvudsaklig användning: En mjölig portions-, mos- och ugnspotatis.

Odlingsegenskaperna: Rundovala knölar med ganska grunda ögon och ljusgult kött. Medelsen, stark och resistent sort.  Hög torrsubstanshalt. Ganska kort groningsvila - behöver inte förgroning. Sorten drar nytta av riklig kaliumgödsling. Gödsling med spårämnen rekommenderas.

Resistensegenskaperna: Lady Alicia producerar jämnt bra skörd under alla förhållanden. Ganska god resistens mot potatisskorv. Medelmåttig resistens mot bladmögel. Vi rekommenderar normal besprutningsplan som innehåller bekämpning mot Alternaria-svampen. God resistens mot YNTN-viruset. Nematodresistent sort (Ro1). Partiellt resistent mot potatiskräfta.

Rekommenderad nivå av kvävegödsel:
Grova mineraljordar: 50 - 65 kg/ha
Mull- och torvjordar: 40 - 55 kg/ha

Kaliumrekommendation: 200 - 250 kg/ha

lady_alicia_esittely_qr-sv.pdf