Nicola är en fastkokande potatissort med släta knölar. Knölarna är långsträckta och har ljusgult kött och grunda ögon. Lämplig för skalning, portionsprodukter, storkök och som salladspotatis. Ganska lågt stärkelseinnehåll.

Fast
Mjölig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tidigt
Sen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ursprung: Tyskland 1974, 'Clivia' x '6430/1011'

Sortrepresentant i Finland: SPK ansvarar för underhåll och produktion av stamutsädet i Finland.

Användningsegenskaperna: Fastkokande, slätskalig matpotatissort. Knölarna långovala, ögonen grunda, köttet gult. Bra tex. som salladspotatis. Låg stärkelsehalt.

Odlingsegenskaperna: Ganska sen, högavkastande potatissort. Tål inte hög kvävegödsling. Riklig kaliumgödsling rekommenderas. Med sin tunn skal mottaglig för mekaniska skador. Motståndskraftig mot skorv. Bra resistens mot virussjukdomar. Mottaglig för rostringar (mop top). Resistent mot nematoder. Kräftimmun.

Rekommenderad nivå av kvävegödsel:
Grova mineraljordar: 40 - 50 kg/ha
Mull- och torvjordar: 30 - 40 kg/ha

Kaliumrekommendation: 160 - 180 kg/ha

spk-lajikeopas_se_nicola.pdf