SPK:n vastuullisuusperiaatteet

Vastuullisuus on meille asia, joka kulkee läpi tuotantoprosessien ulottuen lopputuotteeseen, siemenperunaan, ympäristöön, henkilöstöön ja yhteiskuntavastuuseen. Pyrimme kaikissa toiminnoissamme löytämään ratkaisuja, jotka ovat tehokkaita, turvallisia, vastuullisia, ekologisia ja tarkoituksenmukaisia.

Yritysvastuu

Olemme täysin kotimainen siemenperunatalo, ja tuotamme perunan itse alkaen laboratorion in vitro -taimista yhteistyössä paikallisten sopimusviljelijöidemme kanssa. Asiakkaamme ovat suomalaisia viljelijöitä ja perunan jatkojalostajia. Tuotannon vastuullisuus ja kotimaisuus on meille tärkeää monin eri tavoin.

Valtion omistuksen myötä SPK on sitoutunut Valtion omistajanohjauksen määrittelemiin vastuullisuustavoitteisiin, ja raportoimme näistä vuosittain hallitukselle ja omistajille. Vastuullisuus - Valtioneuvoston kanslia (vnk.fi)

Vuosittaiset vastuullisuusraportit käsitellään ja hyväksytään koko henkilöstön kanssa. Toimintaamme ohjaavat meille yhdessä määritelty visio ja missio, jotka vaikuttavat jokapäiväisessä toiminnassamme. Liiketoimintaperiaatteitamme ohjaa vahvasti vastuulliset toimintaperiaatteet, joihin kuuluu taloudellinen suorituskyky.

Sidosryhmät

Toimimme vahvassa yhteistyössä toimialan kanssa. Tuemme asiakkaitamme heidän haasteissaan oikean raaka-aineiden, markkinoinnin ja yleisen perunatietämyksen suhteen sekä heidän tuottajiensa kouluttamisessa.

Sopimusviljelijämme ovat meille tärkeitä kumppaneita. Molemminpuolista sitoutuneisuutta kuvastavat monet pitkäaikaiset, vuosikymmeniä ja yli sukupolvien jatkuneet sopimussuhteet. Koulutamme viljelijöitämme jatkuvasti alan uusimmalla tietämyksellä.

Osallistumme alan yhteisiin kehitys- ja tutkimushankkeisiin sekä säädösvalmisteluun. Alan tutkimus- ja koulutusinstituutioiden kanssa haemme uusia ratkaisuja viljelyteknisiin haasteisiin. Lisäksi tuemme alan opiskelijoiden koulutusta mm. harjoitteluilla ja opinnäytetöillä.

Henkilöstö

Henkilöstön suhteen SPKlla on suuri sosiaalinen vastuu, joka pitää sisällään vahvan tasa-arvoisuuden ja monimuotoisuuden. Turvallisuus, työterveys ja työtyytyväisyys kuuluvat meillä kunnia-asioihin, joita seurataan ja kehitetään jatkuvasti.

Työskentelemme tiimiperiaatteella, jossa jokainen on oman tehtävänsä huippuammattilainen. Henkilöstöllä on useita eri kanavia vaikuttaa yrityksen vastuulliseen toimintaan mm. viikoittaisissa keskusteluissa, johtoryhmässä ja henkilöstötilaisuuksissa. SPK:lla on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta sekä henkilöstö että muut tahot voivat ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista SPK:n toiminnassa.

Huoltovarmuus

Vuosittainen tuotantomme ei ole riippuvaista ulkomailta tuotavasta lajikemateriaalista. Uusien lajikkeiden taimet tulevat meille lajikejalostajilta, sen jälkeen koko tuotantoketju sijoittuu SPK:lle ja sopimusviljelijöidemme pelloille.

Tarvittaessa voimme kasvattaa tuotantoamme nopeastikin, jotta saamme riittävästi siemenperunaa suomalaisten perunanviljelijöiden käyttöön.

Tuotantoalue

Siemenperunamme viljellään Tyrnävällä ja Limingassa eli ns. High Grade -alueella, jolle EU on myöntänyt korkealuokkaisen siemenperunan tuotantoalueen statuksen.

Alue soveltuu erinomaisesti perunanviljelyyn, sillä kivettömät hietamaat ovat puhtaita kaikista perunan vaarallisista kasvintuhoojista ja muidenkin perunan tautien esiintyminen on alueella hyvin vähäistä. Meren läheisyys ja nopeasti lämpenevät maalajit pidentävät kasvukautta ja suojaavat halloilta.

Lajikkeet

Ylläpidämme monipuolista lajikevalikoimaa, johon sisältyy eri käyttötarkoituksiin soveltuvia lajikkeita eri aikakausilta ja eri alkuperistä. Huolehdimme geenivarojen säilymisestä yhteistyössä pohjoismaisen geenipankin NordGenin kanssa.

Uusien lajikkeiden valinnassa huomioidaan resurssitehokkuus. Pyrimme löytämään suomalaiseen viljelyyn sopivia, monikäyttöisiä lajikkeita, jotka käyttävät tehokkaasti saamansa veden ja ravinteet sekä kestävät kasvitauteja niin, että kasvinsuojeluaineita voitaisiin käyttää aiempaa vähemmän.

Viljely

Perunan viljelyssä huomioimme ympäristönäkökulmat. Ravinteiden käyttöä on tarkennettu lajikkeiden tarpeiden mukaisesti. Sekä SPK:n oma tila että sopimustuottajat ovat sitoutuneet ympäristötukiehtojen mukaiseen viljelyyn. Olemme yhdessä sitoutuneet kehittämään kestävää ja ympäristöystävällistä, luonnon monimuotoisuutta suosivaa perunantuotantoketjua.

Perunanviljelyn maan hiilivaroja kuluttava vaikutus on tunnustettu, ja sitä kompensoidaan viljelykierrossa käytettävillä hiiltä sitovilla kasveilla kuten nurmi- ja palkokasvit, hamppu, kumina ja peltoretikka. Seuraamme jatkuvasti alan kehitystä ja testaamme uusien vaihtoehtojen sopivuutta.

Varastointi ja kauppakunnostus

Perunasadosta hyödynnetään kaikki osat. Siemenperunaksi kelpaamattomat lajittelufraktiot myydään ruokaperunaksi tai perunateollisuuden käyttöön.

Varastojen energiakulutusta pyritään minimoimaan monilla eri toimilla. Tärkeimpänä tehtävänä, tuotteen tarvitseman ilmanvaihdon määrään vaikutamme ennakoivilla toimilla raakaerien kunnon suhteen ennen varastointia. Pakkausmateriaaleina suosimme niiden yritysten tarjontaa, jotka myöskin toimivat vastuullisesti omassa toiminnassaan.

Kehitystyö

Toiminnan kehittäminen on meillä jatkuva prosessi, jossa tuotannon vastuullisuus ja kestävyys on tärkeässä roolissa. Kestävien viljelymenetelmien kehittäminen on yksi tärkeimmistä ajankohtaisista prioriteettialueista, ja sopimusviljelijämme sitoutuvat kanssamme pitkäjänteiseen kehitystyöhön ja maaperästä huolehtimiseen.

Viimeaikaisia vastuullisuutta parantavia toimenpiteitä SPK:lla:

  • Aeroponinen viljelytekniikka. Ravinteet ja vesi hyödynnetään ja käytetään tehokkaasti.
  • Lämmityksessä siirtyminen raskaasta polttoöljystä ilmavesilämpöpumppuihin.
  • Valaistuksessa siirrytään vaiheittain led-valoihin sekä toimistossa että tuotannossa.
  • Paperin käytön merkittävä vähentäminen sähköisen laskutuksen ja muiden digitaalisten menetelmien avulla.
  • Hybridityö ja videokokoukset ovat vähentäneet matkustusta merkittävästi.