Peruna-ankeroiset ja niiden torjunta, kestävät lajikkeet

Kelta- ja valkoperuna-ankeroinen (Globodera rostochiensis ja Globodera pallida) ovat kasvinterveyslainsäädännön mukaan karanteenituhoojia. Peruna-ankeroiset elävät perunan juuristossa. Jos perunaa viljellään pitkään samalla paikalla ja kasvustossa on peruna-ankeroisia, ankeroisten vioitus näkyy vuosi vuodelta laajenevina kitukasvuisina laikkuina. Ankeroiset voivat levitä maa-aineksen mukana, tai esim. käytettäessä tarkastamatonta siemenperunaa.

Valkoperuna-ankeroista on 2000-luvulla todettu muutamalla perunatilalla läntisessä Suomessa. Keltaperuna-ankeroista perunantuotantoalueilla esiintyy yleisemmin, mutta Pohjois-Pohjanmaalla esiintymiä ei ole todettu. Siemenperunatuotannossa ei ole koskaan todettu peruna-ankeroisia.

Todetuille esiintymille annetaan torjuntapäätös, jossa toimenpiteinä ovat viljelykierto, kestävien lajikkeiden käyttö, viljelyhygienia sekä markkinointirajoitukset. Valkoperuna-ankeroisen torjuntaa vaikeuttaa se, että valtaosa käytettävistä lajikkeista ei ole valkoperuna-ankeroisenkestäviä.

Ruokavirasto ylläpitää luetteloa ankeroisenkestävistä perunalajikkeista. Linkki luetteloon (pdf)