Sertifoidun siemenen käyttöopas

Lataa opas pdf-tiedostona

Sertifioidun siemenen käyttäjän muistilista

  1. Tilaa siemen ajoissa. Näin saat sen varmasti sekä hyödyt ennakkotilaajan eduista.
  2. Tarkasta siemenlähetys sen saapuessa. Ilmoita mahdollisista puutteista heti toimittajalle.
  3. Varastoi siemen oikein! Varmista, että siemenet ovat ilmavassa, kuivassa ja sopivanlämpöisessä varastotilassa. Pidä siemen erillään muista perunoista. Muista hygieeninen käsittely.
  4. Varmista oikea lajikekohtainen idätyssuositus toimittajalta ja pyri optimaaliseen idätykseen.
  5. Noudata toimittajan ohjeistusta peittauksesta ja toimista seittiä ja harmaahilsettä vastaan.
  6. Istuta siemen lajikeominaisuudet huomioon ottaen. Istuta lämmenneeseen, hyvin muokattuun maahan. Huolehdi, että lohkon ravinne ja vesitalous on kunnossa.
  7. Huolehdi tarpeen mukaan sadetuksesta. Tee kasvinsuojelu-, nosto- ja varastointitoimet huolella varmistaaksesi laadukkaan sadon.

Miksi sertifioitua siementä kannattaa käyttää?

Siemenviljelijät osaavat asiansa

Sertifioitu siemenperuna tuotetaan aina sen viljelyyn erikoistuneilla tiloilla. Ne ovat läpäisseet viranomaisten tarkastusprosessin ja viljelijät ovat osaavia ammattilaisia. Viljelyyn ovat valikoituneet siemenperunalle parhaimmin soveltuvat alueet ja peltolohkot. Siemenperunapakkaamoilla täytyy olla voimassaoleva viranomaisen myöntämä pakkauslupa.

Sertifioitu siemen on aina tarkastettua ja valvottua

Siemenperunanviljelyssä käytettävän kantasiemenen laatu on varmennettu viranomaistarkastuksin. Siemenperunaviljelyksillä tehdään kasvukauden aikana 1-2 viljelystarkastusta, jossa tarkastetaan lajikeaitous ja tautitilanne. Siemenperunaeristä tehdään lisäksi talven aikana viralliset laboratoriotarkastukset, joissa tutkitaan rengasmätä ja virustaudit. Varastotarkastuksessa erästä ei saa löytyä yli sallittujen rajojen multaa tai roskia, kuiva- tai märkämätää, mekaanista tai fysiologista vioitusta eikä perunarupea. Lisäksi eristä tarkastetaan lajittelukoko. Yritysten omavalvonta täydentää viranomaisvalvontaa.

Riskienhallintaa ja kustannustehokkuutta

Ostajan ja myyjän pitkäjänteisen yhteistyön avulla siemenperunan kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan toisensa. Jos siemenen tilaa liian myöhään, voi jäädä vaille laadukasta siementä, jolloin perunantuotannon laatuketju katkeaa jo ennen istutusta. Siemenen ostaminen vuosittain siemenperunan toimittajalta siirtää siemenhuoltoon liittyvää riskiä pois omalta tilalta. Lisäksi poistuvat tos-siemenestä aiheutuvat varastointi- ja käsittelykustannukset ja viljely- sekä varastotilaa vapautuu tuottavaan käyttöön.

Siemenperunaketju tekee kehitystyötä paremman tuotteen puolesta

Siemenperunatalot ovat sitoutuneet kehittämään toimintaansa. Alan toimijat ovat mukana useissa kehittämishankkeissa. Asiakaslähtöisyys kuuluu yhteisesti hyväksyttyihin tavoitteisiin.

Reklamaatiokäytäntö ostajan turvana

Sertifioidun siemenen kauppa perustuu siemenkaupan sopimusehtoihin. Ostajan on tarkastettava tuotteet heti toimituksen jälkeen. Tuotteen vähentymistä tai ulkoisesti havaittavaa vahingoittumista koskeva kirjallinen reklamaatio tulee tehdä välittömästi myyjälle. Muissa tilanteissa kirjallinen reklamaatio on tehtävä seitsemän päivän kuluessa virheen ilmenemisestä, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa toimituksesta taikka tuotteen noutamisesta. Siemenperunalla istutetusta kasvustosta on tehtävä kirjallinen reklamaatio myyjälle viimeistään toimitusta seuraavan elokuun loppuun mennessä. Reklamaatio on tehtävä Siemenkauppiaitten Yhdistyksen hyväksymällä reklamaatiolomakkeella ja siihen on liitettävä Eviran valtuuttaman tarkastajan laatima kirjallinen lausunto.

Tietoa sertifioidusta siemenestä, siemenkauppalaista ja siemenperunakaupan sopimusehdoista on osoitteessa http://www.siemenkauppiaat.fi