Siemenperunan polveutuminen ja laatuvaatimukset

Tämä uusi luokitus on tullut voimaan 1.9.2015. Luokitus perustuu EU-direktiiviin, joten EU-maissa luokituksen pitäisi olla samanlainen. Todennäköisesti eroja kuitenkin on. Tarvittaessa Ruokavirasto selvittää ulkomaisten siemenluokkien vastaavuuden.

Tuotantovaihe Siemenluokka

Lajikkeiden puhdistus taudeista

 
Mikrolisäys, mukulatuotanto kasvihuoneessa

Unionin PBTC

Esiperussiemenen avomaatuotanto

Unionin PB

Perussiemenen tuotanto

Unionin S
Unionin SE
Unionin E

Sertifoidun siemenen tuotanto

Unionin A
Unionin B

Eri siemenluokkien maksimi-ikä peltosukupolvina on:

Unionin PB 4 sp.
Unionin S 5 sp.
Unionin SE 6 sp.
Unionin E 7 sp.
Unionin A ja B 9 sp.


Laatuvaatimukset viljelystarkastuksessa:

  Esiperussiemen Perussiemen Sertifioitu siemen
  Unionin PBTC Unionin PB Unionin S Unionin SE Unionin E Unionin A Unionin B
Aitous vähintään % 100 99,9 99,9 99,9 99,9 99,8 99,5
Tyvimätä enintään % 0 0 0,1 0,5 1,0 2,0 4,0
Mosaiikki- tai kierrelehtisyys-viruksen oireita enintään % 0 0,1 0,2 0,5 0,8 2,0 6,0


Laatuvaatimukset virusten laboratoriotestauksessa:

Virus Esiperussiemen Perussiemen
  Unionin PBTC Unionin PB Unionin S Unionin SE Unionin E
Y 0 0 1 1 2
A, X, S, M ja PLRV Virussaastunta testataan siemenerän kanta-aineistosta polveutuvasta lisäysaineistosta sen tullessa ensimmäisen kerran virallisen tarkastuksen piiriin avomaan tuotannossa.
Esiintymä saa tällöin olla enintään 0 prosenttia kutakin virusta

 

Laatuvaatimukset mukulanäytteen tarkastuksessa:

1. Multaa ja roskia sallitaan enintään 2 painoprosenttia unionin A ja B-luokissa. Unionin S, SE ja E–luokissa multaa ja roskia sallitaan enintään 1 painoprosentti.

2. Kuiva- ja märkämätää saa olla perussiemenessä (unionin S, SE ja E -luokat) ja sertifioidussa siemenessä enintään 0,5 paino­prosenttia, josta märkämätää 0,2 prosenttia.

3. Ulkoisia vikoja, mukaan lukien epämuodostuneet ja vahingoittuneet mukulat, saa olla enintään 3 painoprosenttia.

4. Perunarupea (ruven peittämä alue yli 1/3 mukulan pinnasta) saa olla enintään 5 paino­prosenttia.

5. Kuorirokkoa saa olla enintään 3 painoprosenttia (kuorirokon peittämä alue 1/10 mukulan pinnasta).

6. Seittirupea saa olla enintään 5 painoprosenttia (seittiruven peittämä alue 1/10 mukulan pinnasta).

7. Liiallisen kuivettumisen tai harmaahilseen aiheuttaman kuivettumisen vuoksi nahistuneita mukuloita saa olla enintään 1,0 painoprosenttia.

8. Siemenperunassa ei saa esiintyä vaarallisia kasvintuhoojia.

9 Esiperussiemenessä ja perussiemenessä ei saa esiintyä maltokaariviroosin silmämääräisesti näkyviä oireita.

Kohtien 2 - 7 summa saa olla enintään 6 painoprosenttia unionin S, SE ja E –luokissa ja enintään 8 painoprosenttia unionin A ja B -luokissa.