Produktutveckling på lång sikt

På SPK utför vi utvecklingsarbete på lång sikt så att vi ska kunna erbjuda våra kunder allt bättre potatissorter och service – kostnadseffektivt och ansvarsfullt. Våra egna laboratorieutrymmen finns i Tyrnävä. Provåkrar för nya sorter finns på olika håll i Finland. På dem testas sorterna i lokala omständigheter.

Vårt utvecklingsarbete inbegriper både företagets interna projekt och mångsidigt samarbete med partners som universitet och forskningsanstalter. Ett gott exempel på utvecklingsarbete som gett resultat och som även väckt utbredd internationell uppmärksamhet är utvecklingen och ibruktagandet av aeroponisk odling som en del av vår miniknölsproduktion.

Vi vill dela med oss av vårt kunnande även utanför Finlands gränser. Därför deltar vi i utvecklingssamarbetsprojekt som finansieras av bland annat utrikesministeret.

SPKs senaste utvecklingsprojekt:

Mineistä maailmalle -hanke (Minin ut i världen-projektet)
Verso-projektet
Sadetuksen hallinta –hanke (Kontroll av bevattningen-projektet)
PVY-stop-projektet
Tanzania-projektet
Peruna-arvo –hanke (Potatisens värde-projektet)
NKJ-projektet
Euphresco-projektet
Lajittelun ja logistiikan jatkuva kehittämishanke (Fortgående utvecklingsprojekt för sortering och logistik)
Förnyande och effektiveringen av kontraktsproduktion
Jatko Aero –hanke (Fortsatt Aero-projektet)