Kontraktspackerier för Finska Centralen för Utsädespotatis AB

Du får fram en karta genom att klicka på packeriets namn.

SPK's eget lager
Keskikyläntie 11 
91800 TYRNÄVÄ 
Kontaktperson
Kati Kotkaranta tfn 0400-873 610

Leskisen Pakkaamo
Kukkolantie 4 
91800 Tyrnävä 

Kontaktperson Jouko Leskinen tfn 0400-285 333

Leppälän Pakkaamo
Ängesleväntie 39 B 
91800 TYRNÄVÄ 

Kontaktperson Markku Kirstinä tfn 0400-689 040

Maa-Aitta
Hietatie 6 
76850 NAARAJÄRVI 
Kontaktperson
Aki Nykänen tfn 0400-663456