Ennätyksellisen lämmin kasvukausi - mitä on odotettavissa perunan varastointikaudella?

31.08.18

Kasvukausi 2018 on lämpösummaltaan ennätyksellinen ja pitkä kuiva jakso tuo oman lisänsä perunan kasvuoloihin. Sadonkorjuussa ja varastoinnissa tämä voi tuoda esiin yllättäviäkin asioita.

• Positiivista on, että lämpösumma riittää myöhäisimmillekin lajikkeille tuleentumisen alkamiseen, jos kasvusto on muuten saatu pysymään hengissä syksyyn asti. Näin ollen perunan kuiva-ainepitoisuudet nousevat todennäköisesti korkeiksi. Toisin on, jos kuivuus ja kuumuus ovat pakkotuleennuttaneet kasvuston, minkä vuoksi sato ja/tai kuiva-aine voivat jäädä alhaisiksi.
• Taudeista perunarutto on tänä vuonna ollut hyvin kurissa - ainakin epidemian alku on ollut myöhässä. Elokuun sateet ovat kuitenkin nostaneet tautiriskiä. Kasvusto on suojattava sadonkorjuuseen asti.
• Kuivuus on vähentänyt maltokaariviruksen mahdollisuuksia tartuttaa mukuloita. Runsaasti sadetetuilla pelloilla riski on kuitenkin olemassa. Elokuun sateet ovat taas lisänneet tautiriskiä.
• Kuivuuden suurimpiin haittoihin kuuluu se, että mukuloiden kalsiuminotto on ollut vaikeaa, vaikka maassa kalsiumia olisikin. Tämä voi johtaa monenlaisiin malto-oireisiin, mm. ruskolaikkua esiintynee normaalia enemmän. Lisäksi kalsiumin vajaus näkyy mukuloiden solunseinien rakenteessa, joka jää normaalia heikommaksi. Näin ollen mukulat voivat pilaantua herkemmin, jos mädättäjämikrobeja pääsee maltoon.
• Kuivuus on ainakin joillakin maalajeilla voinut lisätä penkkien halkeilua ja siten mukuloiden vihertymistä.
• Paikoitellen on raportoitu korkkihuokosten turpoamisesta, vaikka maa on ollut kuiva. Tämä on ehkä selitettävissä lähinnä sillä, että maa on ollut hyvin tiivistä ja mukuloiden kaasunvaihto on erittäin aktiivista lämpimällä säällä. Korkkihuokosten turpoaminen on aina tautiriski. Kun sateet tulevat, mikrobeilla on hyvät mahdollisuudet tunkeutua mukulaan korkkihuokosten kautta. Tämä voi lisätä bakteerimätiä, sydänmätää ja perunarupea - ehkä myös lehtipoltesienen (Alternaria) mukulaoireita.
• Kuivan kesän ongelmiin kuuluu aina myös perunarupi. Rupiset mukulat haihduttavat voimakkaasti, mikä johtaa mukuloiden nahistumiseen nopeasti. Samalla rupi helpottaa muiden taudinaiheuttajien pääsyä mukulaan. Tällaiset erät kannattaakin toimittaa nopeasti markkinoille - esim. kuorimoille, jotta vältyttäisiin suuremmilta tappioilta talven aikana.
• Kuivuus on monin paikoin keskeyttänyt mukulan kasvun, mikä taas on alkanut sateiden tultua. Tämä näkyy monilla lajikkeilla mukuloiden lisäkasvuna eli erilaisina pullistumina tai jopa ketjumukuloina.
• Jos kasvustosta hävitetään varsi kemiallisesti, tällaisena vuonna kannattaa olla tarkkana. Kuumalla ja kuivalla säällä Reglone kulkeutuu helposti mukulaan asti aiheuttaen napakuoppakuolioita ja ehkä koko mukulan mädäntymisen. Spotlight on turvallisempi valinta, vaikka se ei olekaan aivan yhtä nopeatehoinen.
• Korkea kuiva-ainepitoisuus ja nestejännitys voivat aiheuttaa nostovaiheessa mukuloiden halkeilua ja mustelmoitumisherkkyyttä. Tämän vuoksi nosto on tehtävä erittäin hellävaraisesti. Lisäksi, jos pelto on kuiva, multa valuu nostokoneesta nopeasti alas, eikä toimi pehmusteena riittävän pitkään. Koneiden tarkka säätäminen on nyt erittäin tärkeää.
• Jos sadonkorjuu tehdään kovin lämpimällä säällä ja varastot ovat lämpimiä, ongelmia syntyy helposti. Mukulat hengittävät voimakkaasti ja tuottavat kosteutta ympärilleen. Tämä antaa erinomaiset olosuhteet mätäbakteerien ja mm. sydänmädän lisääntymiselle räjähdysmäisesti. Jos varaston tuuletus ei ole riittävää, katastrofi on lähellä.
• Korkea lämpösumma on nostanut myös mukuloiden fysiologisen iän korkeaksi. Näin ollen jotkut lajikkeet saattavat alkaa itää varastossa huomattavasti normaalia aiemmin. Varastojen jäähdytyksen pitäisikin olla tänä vuonna nopea ja ehkä pitää harkita myös varastointilämpötilan pienoista alentamista.
• Perunan käyttäjän kannalta suurin poikkeama normaalivuoteen on varmaankin mukuloiden kuiva-ainepitoisuus. Mukulat voivat olla normaalia jauhoisempia ja helpommin rikkikiehuvia. Edellä mainittu kalsiumin vajaus voi näkyä monenlaisina malto-oireina, jotka voivat vaikuttaa erien käyttökelpoisuuteen.
• Kuivuus on vaikuttanut myös kasvien kaliumin ja magnesiumin saantiin. Näiden aineiden puute on voinut vaikuttaa siten, että mukuloiden entsymaattinen tummuminen on voimakkaampaa kuin normaalisti.